Sök:
Till Kalendern
Small

händer i Södermöre

Evenemangslotsen i Södermöre.

Kontaktperson: Ingela Carlson
Adress:

Mortorp 313
388 91 Vassmolösa

Telefon: 070-5199551
E-post: ingela@ingela.nu

Kommande händelser

2018-10-22 Södermöre företagarförening på Facebook
2019-04-02 Södermöreklassikern
Small

Bjursnäs Bygdegårdsförening

Bjursnäs Bygdegård är en av kommunens största samlingslokaler, som finns möjlighet att hyra för olika arrangemang och privata fester.
Den har ett stort rum och flera mindre.
Bokning av lokalen sker genom Åke Eskilsson 0480/33074.
Se även Bjursnäs bygdegårds hemsida

Kontaktperson: Mona Nilsson
Adress:

Gladers väg 7
38896 Ljungbyholm

Telefon: 0480/37229, 070 76003893
E-post: rebbegarden@telia.com
No picture

Hagbyunionen

Hagbyunionen är en intresseförening (byalag) som bildades 1997.
Dess inriktning är att verka för bygdens och närområdets bästa för att ha en levande landsbygd.

Kontaktperson: Mona Nilsson
Adress:

Gladers väg 7
38896 Ljungbyholm

Telefon: 0480 / 37229
E-post: rebbegarden@kalmar.mail.telia.com
Small

Halltorps Byalag

Halltorps byalag som kämpar för ett levande Halltorp.

Kontaktperson: Ordf. Jens Olsson
Adress:

Yggesbovägen 15
388 97 Halltorp

Telefon: 070-3352744
E-post: olsson.jens@telia.com
Hemsida: http://www.halltorpsbyalag.n.nu
Small

Mortorp Intresseförening

Intresseföreningen bildades 1981 av personer i och runt byn Mortorp, ca 7 km söder om Ljungbyholm.
Här finns en genuin vacker miljö med ån som rinner förbi den gamla kyrkan, skogen och de vackra ängarna.
Föreningen äger den gamla småskolan som används för möten, fester, kurser och för uthyrning i samband med dop, begravningar eller högtidsdagar. Även externa uthyrningar.
Mer information finns på vår hemsida; www.motorp.org

Kontaktperson: Tomas Forssell & Anna Hall
Adress:

Telefon: 0708402240
E-post: info@mortorp.org
Hemsida: http://www.mortorp.org
Small

Nya Ekenäs Samfällighet

År 2002 när Mörenäs, beläget mellan Ekenäs och Karlsnäs ovanför den vackra Ekenäsviken, öppnades för ny bebyggelse bildades Nya Ekenäs. Tillsammans med 10 gamla tomter ingår 48 tomter i Samfälligheten.

Föreningens uppgift är att sköta Samfällighetens grönytor och vägar samt en dagvattenledning. Vi äger också en mindre skogsfastighet som gränsar intill området. Där har föreningens medlemmar anlagt en promenadstig genom den vackra naturen.

Föreningen har dessutom engagerat sig i tre Leade.. Läs mer

Kontaktperson: Anders Hägg ordf
Adress:

Telefon: 0480-331 07
E-post: anders.b.hagg@telia.com
Hemsida: http://www.nyaekenas.se
Small

Södermöre Ryttarförening

Två ryttarföreningar som har slagits ihop.Hyltans Ryttarförening och Krankelösa Ryttararförening.Till föreningen finns 5 st.ridbanor en i Påryd och 2 i Krankelösa en utomhus och en innomhus och 2 st. i Vallby en utomhus och en innomhus. Hubertusjakt sker i regel i
Hyltan. Vägen mellan Påryd och Alsjöholm

Kontaktperson: Sofia Larsson
Adress:

Telefon: 0480-36059
E-post: larsson.ss@telia.com
No picture

Södermöre hembygdsförening

Varmt välkomna att besöka oss, se vad vi har för oss på hemsidan och delta gärna på våra evenemang!

Kontaktperson: Ingrid Fröström
Adress:

Södermöre hbf
c/o Ingrid Fröström
Briggvägen 7
388 96 HAGBY

Telefon: 0480-33253
E-post: sodermore.hembygd@telia.com
Hemsida: http://www.hembygd.se/sodermore
Small

Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och fritidsgårdar. Därtill har nämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling.

Läs mer

Kontaktperson: Ann Gustafsson
Adress:

Harbyvägen 3
38832 Ljungbyholm

Telefon: 0480-452900
E-post: sodermore@kalmar.se
Hemsida: http://www.kalmar.se/sodermore
No picture

Ölvingstorps bystugeförening

Bystugeföreningen arbetar för att skapa social gemenskap och utveckling i byn.
Bystugan finns på Lüdens väg i Ölvingstorp. Där anordnar föreningen aktiviteter någon gång varje månad. Bystugan hyrs ut för privata arrangemang. Stugan är utrustad och kan ta emot ca 50 gäster. Ansvarig för stugbokningen är Ingrid Waldem, tel. 0480-30020.

Kontaktperson: Maivor Olsson
Adress:

Lüdens väg, Ölvingstorp
388 92 Ljungbyholm

Telefon: 0480-30020
E-post: maivor.olsson@telia.com