Sök:
Till Kalendern
Small

Roleco Exdura

Den moderna livsmedelskedjan ger upphov till nya problem, risker och möjligheter som påverkar konsumenternas hälsa och intressen. Folkhälsan och konsumentintresset är bästa möjliga infallsvinkel när man skall skapa ett livsmedelsföretag som vill växa och dynamiskt utvecklas.
Livsmedel av idag förväntas vara säkra och ordentligt märkta, utan att man för den skull gör avkall på mångfalden bland traditionella produkter. Roleco Exdura har därför tagit fram ett omfattande säkerhetssystem för livsmedelssäkerhet, som övervakas och anpassas fortlöpande. Systemet bygger på senaste lagstiftning och följer de av CAC (Codex Alimentarius Commission) fastsällda riskanalyser. Inrättandet av ett system för livsmedelssäkerhet är ett viktigt steg för att hjälpa livsmedelsföretag, och att skydda konsumenter. Roleco Exdura ger oberoende vetenskaplig rådgivning om befintliga och kommande risker som är av vikt för att en livsmedelsproduktion skall vara säker och framgångsrik.

Kontaktperson: Roger Södervall
Adress:

Körsvensvägen 13
388 93 Ljungbyholm

Telefon: 0734-199521
E-post: r.s.a@roleco.se
Hemsida: http://www.roleco.se