Sök:
Till Kalendern
Small

Man

Närodlade grönsaker och blommor.

Äntligen kan vi se att våren är på gång! Dags att tänka på årets odlingar.
Jag har nu utsädespotatis hemma till försäljning. Sorterna är Rocket och Puritan, bägge är tidiga sommarpotatisar, Klass A. Ett kilo räcker till cirka 4 sträckmeter.

Sparrisplantor har jag också från och med ungefär halva april, men vill du så går det bra att beställa redan nu.

Odlingsråd för tidig sommarpotatis

Sortval
Här finns många att välja på. Några säkra kort är Rocket och Puritan. Den allra tidigaste sorten är dock Swift som har en tendens att spricka då den växer alltför snabbt.
Förgroning
Lägg fram potatisen som skall planteras på en rumstempererad och ljus plats ungefär i halva mars. För att ytterligare tidigarelägga skörden kan de förgrodda potatisarna planteras i krukor i början av april för att sedan planteras ut på friland.
Jordmån Välj om möjligt en väl bearbetad mullrik sandjord.
Gödsling 1,5 – 2,0 kg NPK (11-5-18) på 10 m2.
Utplantering
Naturligtvis beroende på hur tidigt våren kommer men som regel brukar det ske i ungefär halva april.
Radavstånd: 50 – 70 cm. Sättavstånd mellan potatisarna: 20 – 25 cm
Sättdjup: potatisens diameter x 2.
Kupning
Försök att kupa upp en liten vall som potatisen får växa i. Tack vare den så kommer jorden att värmas upp bättre och potatisen att växa snabbare.
Täckning
För att kunna få tidigare skörd rekommenderas att täcka odlingen med plastväv som släpper igenom vatten och solljus.
Ogräsbekämpning Handhacka vid behov.
Bevattning Då plantan sticker över jordytan kräver den ca. 5 mm vatten/dygn.
Skörd
Gräv lite försiktigt strax intill plantan för att se storleken på de nya knölarna och avgör när du tycker att de är tillräckligt stora för att skördas. Har du följt ovanstående tips och råd och vi haft en normal försommar så bör du kunna skörda eget odlade potatisar till midsommar 

YXNEBERGAPRIMÖRER
Per Thuresson |
Yxnebergavägen 33
38894 Vassmolösa
0480-37818, 0705787818 | pthuresson@telia.com
www.yxnebergaprimorer.se

Du kan nå mig på 070-5787818

Vi säljer även och förmedlar rör och slang för ledning av vatten och avlopp samt dränering.

Välkommen!

Kontaktperson: Per Thuresson
Adress:

Yxnebergavägen 33
38894 Vassmolösa

Telefon: 0480-37818, 070-5787818
E-post: pthuresson@telia.com
Hemsida: http://www.yxnebergaprimorer.se