Sök:
Till Kalendern
Small

Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och fritidsgårdar. Därtill har nämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling.

Kontaktperson: Ann Gustafsson
Adress:

Harbyvägen 3
38832 Ljungbyholm

Telefon: 0480-452900
E-post: sodermore@kalmar.se
Hemsida: http://www.kalmar.se/sodermore