Sök:
Till Kalendern
Small

Nya Ekenäs Samfällighet

År 2002 när Mörenäs, beläget mellan Ekenäs och Karlsnäs ovanför den vackra Ekenäsviken, öppnades för ny bebyggelse bildades Nya Ekenäs. Tillsammans med 10 gamla tomter ingår 48 tomter i Samfälligheten.

Föreningens uppgift är att sköta Samfällighetens grönytor och vägar samt en dagvattenledning. Vi äger också en mindre skogsfastighet som gränsar intill området. Där har föreningens medlemmar anlagt en promenadstig genom den vackra naturen.

Föreningen har dessutom engagerat sig i tre Leader-projekt som bidrar till utvecklingen av Ekenäs/Mörenäs. Läs mer om dessa på vår hemsida.

För att få en säkrare skolväg för de många barn som bor i området har en rondell anlagts, vilket möjliggör för skolbussen att komma närmare bebyggelsen. Vi har också kompletterat med vägbelysning längs Fåraviksvägen för allas trevnad och säkerhet.

Vi är en aktiv förening med stort engagemang och kompetens inom många områden.

Vi har gemensamt byggt en bastu som alla är välkomna att hyra. Bokning och regler finns på vår hemsida:www.nyaekenas.se

Ett antal tomter finns fortfarande lediga för den intresserade.

Kontaktperson: Anders Hägg ordf
Adress:

Telefon: 0480-331 07
E-post: anders.b.hagg@telia.com
Hemsida: http://www.nyaekenas.se